S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
Ok

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky


1. Obchodné podmienky

Nasledovné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode spoločnosti s ručením obmedzeným DA LOGISTIC s.r.o., Budovatelská 7/22, 945 01 Komárno a sú záväzné pri stanovení podmienok a vymedzení a spresnení práv a povinností predávajúceho a kupujúceho. Firma sa zaväzuje, že s osobnými údajmi zákazníka bude zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi a hlavne so zákonom o ochrane osobných údajov. Údaje kupujúceho sa neposkytujú tretím osobám, ktoré nemajú bezprostrednú súvislosť s plnením uzatvorenej zmluvy. Uzatvorením zmluvy, tzn. odoslaním záväznej objednávky dáva zákazník súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, a to mena, priezviska, adresy, telefónneho čísla a e-mailovej adresy.

2. Dodacie podmienky
Uvedené ceny tovarov na internetovej stránke firmy DA LOGISTIC s.r.o. sú vrátane DPH, ak nie sú uvedené inak, pričom poistné a balné je zahrnuté v cene. Prepravné náklady sú stanovené individuálne a netvoria súčasť predajnej sumy.
Ceny tovarov sú záväzné od zadania objednávky do vystavenia faktúry za objednaný tovar! Objednávka cez internetový obchod sa zákazníkovi spätne potvrdí a je záväzná. V prípade, ak si želá objednávku zrušiť, alebo zmeniť jej obsah môže zákazník poslať písomnú žiadosť na e-mailovú adresu uvedenú v kontaktoch, prípadne svoju žiadosť zahlásiť na zákaznícke číslo uvedené v kontaktoch. Zmena sa dá uskutočniť od 9.00 - 16.00 hodiny každý pracovný deň.

Dodanie tovaru kuriérskou spoločnosťou trvá spravidla 1 až 3 pracovné dni po potvrdení objednávky. Tovar je zaslaný kuriérskou spoločnosťou formou dobierky, t.z. prepravné náklady a kúpnu cenu tovaru hradí kupujúci prepravcovi kuriérskej spoločnosti alebo pri platbe vopred ako obyčajný balík.
Kupujúci je povinný zadať v objednávke telefónne číslo a adresu doručenia, na ktorej bude zastihnuteľný. V prípade, ak sa tak nestane, kuriér nechá odkaz s telefónnym číslom, na ktorom sa kupujúci môže informovať o zásielke.
Ak je predávajúci podľa dohody s kupujúcim alebo podľa povahy veci povinný prevziať vec pri dodaní. V ostatných prípadoch je kupujúci povinný prevziať vec pri predaji, ak sa s predávajúcim nedohodne inak. Kupujúci je povinný prebrať tovar a zaplatiť celkovú sumu po vybavení záväznej objednávky. S celkovou sumou je kupujúci oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením

Dôležité!

Prosíme našich zákazníkov, aby po úhrade tovaru podpísali potvrdenie o prevzatí iba v tom prípade, ak ste dôsledne prezreli zásielku, pretože následné reklamácie z dôsledku nedostatkov pri preberaní sa neuznávajú. V prípade, že zásielka bola znehodnotená z dôsledku prepravy , s kuriérom treba spísať škodovú zápisnicu. Ak sa poškodenie obsahu zásielky zistilo pri otvorení balíka, do 7 dní od prevzatia zásielky je kupujúci povinný ohlásiť kuriérskej spoločnosti písomne na e-mailovú adresu uvedenú v kontaktoch, alebo na tel. číslo zákazníckej linky, v opačnom prípade sa následné reklamácie neuznávajú.

DOPRAVA A PLATBA:

Dodanie kuriérskou spoločnosťou: 3,95€.

Platby môžete vykonávať nasledovne:

- bankovým prevodom na náš účet (2924843736/1100) - ZADARMO

- platobnou kartou alebo Pay Pal: 0,90€

- dobierkou 1,1€.

Dodanie objednávky nad 75€ bez DPH je ZADARMO!

V prípade, že potrebujete Vašu objednávku v čo najkratšom možnom čase, prosíme poznačiť do poznámky, alebo nás kontaktovať o dostupnosti na našom online kontakte (na stránke vpravo dole), alebo telefonicky, kde Vám radi poskytneme všetky potrebné informácie o hľadanom tovare.

3. Odstúpenie od zmluvy

Veci možno predávať aj na objednávku. Predávajúci je povinný obstarať objednaný tovar v dohodnutej lehote, a ak lehota nie je dohodnutá, v lehote primeranej okolnostiam. Ak sa tak nestane, objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Odstúpením objednávateľa od zmluvy nie je dotknuté jeho právo na náhradu škody.

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa spotrebiteľ rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v tejto lehote, musí dodržať nasledovné podmienky:

 

- musí to zahlásiť písomne dodávateľovi do 14 dní od prevzatia tovaru

- prevzatý tovar zaslať späť na adresu uvedenú v doklade o kúpe (v tomto prípade faktúra)

- tovar, ktorý sa bude posielať späť v rámci odstúpenia od zmluvy, musí byť nepoškodený, kompletný a s originálnym dokladom o kúpe. Spoločnosť DA LOGISTIC s r.o. odporúča zásielku poistiť

- odstúpenie od zmluvy je účinné, pokiaľ je tovar odoslaný do 7 pracovných dní od prevzatia zásielky

- predávajúci najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kupujúcemu uhradí kúpnu cenu tovaru prevodom na bankový účet. Kupujúci má právo, po dohode s predávajúcim o nákup iného tovaru v ponuke predávajúceho v hodnote vráteného tovaru

- pri odstúpení od zmluvy hradí všetky poštové náklady spojené s doručením tovaru vo všetkých prípadoch kupujúci

- v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, nie je možné odstúpiť od spotrebiteľskej zmluvy, a tovar bude opätovne zaslaný na náklady kupujúceho späť.

4. Reklamácia

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Predávajúci však nezodpovedá za vady použitého tovaru zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim.
Záručnú dobu stanovuje § 620 Občianskeho zákonníka minimálne 24 mesiacov. Záručná doba začína ubiehať od dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ubiehanie záručnej lehoty sa zastaví po dobu opravy reklamovaného tovaru. Pokiaľ dochádza k výmene tovaru, záručná lehota sa nezastaví, od dodania nového tovaru však ubieha nová záručná doba.
Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, za podmienok, ktoré sú v rozpore s pokynmi výrobcu, či zapojením do siete nezodpovedajúcej technickej normy.
Pokiaľ je reklamovaná vada odstrániteľná, má kupujúci právo na bezplatné, včasné a poriadne odstránenie vady (oprava).
V prípade vady neodstrániteľnej, ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru ako bezchybného má kupujúci právo na výmenu veci alebo odstúpenie od zmluvy.
Kupujúci je povinný vadu reklamovať u predávajúceho písomne zaslaním na adresu firmy predávajúceho, ktorá je uvedená v kontaktoch webovej stránky.
Vadu tovaru, na ktorú sa vzťahuje záruka, je kupujúci oprávnený reklamovať najneskôr do uplynutia záručnej lehoty. Vadu použitého tovaru, za ktorý predávajúci zodpovedá, je 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Kupujúci je povinný pri reklamácii predložiť faktúru, špecifikovať vadu, ktorú reklamuje.
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa však nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má zákazník rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

Výmena tovaru alebo vrátenie jeho ceny je možné len v prípade, ak je tovar vrátený v originálnom obale aj s príslušnou faktúrou.

ZjJkN2J